Kortenberg actief op Facebook en Twitter
www.uitdatabank.be
 

Beste inwoner,
Beste bezoeker,

Hartelijk welkom op de webstek van de gemeente Kortenberg.
Als inwoner kunt u hier vlot alle nuttige informatie over de werking en de dienstverlening van de gemeente raadplegen. Of u nu wil weten hoe u een stedenbouwkundige vergunning moet aanvragen, welke subsidies u kunt krijgen voor een buurtfeest of waar u volgend weekend in de gemeente naartoe kunt gaan, u vindt het met enkele simpele muisklikken.
Lees meer

Cultuurmarkt 2017 zoekt deelnemers

Cultuurmarkt

Op zondag 7 mei organiseert de gemeentelijke Cultuurdienst van 13 tot 18 u. in Meerbeek opnieuw een cultuurmarkt. Thema is dit jaar ‘Under construction’. De focus ligt op het creatieproces, het werk achter de schermen, op proberen, vernieuwen, ervaring opbouwen, … Kunstenaars uit alle disciplines worden uitgenodigd om te exposeren of op te treden in de tuin van de pastorij en de kerk van Meerbeek. Gelet op het thema zou het leuk zijn als deelnemers een workshop of demonstratie kunnen geven binnen hun discipline zodat bezoekers kunnen zien hoe kunstwerken tot stand komen. Hebt u interesse om deel te nemen aan de cultuurmarkt, schrijf u dan in vóór 25 maartBekijk meer info, vul het inschrijfformulier in of neem contact op met de Cultuurdienst via cultuur@kortenberg.be of 02 755 22 83.

Digitale bouwaanvraag verplicht vanaf 23 februari 2017

Vanaf 23 februari 2017 is het verplicht voor professionelen om de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning digitaal indienen. Iedereen die met een architect werkt, zal dus een digitale bouwaanvraag indienen. Wie niet met een architect werkt, mag zijn aanvraag ook digitaal indienen, maar dit is niet verplicht.
Een digitale bouwaanvraag indienen kan via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid.
Lees meer over de voordelen van de digitale bouwaanvraag en over hoe het werkt.

Kerkstraat afgesloten voor alle verkeer omwille van wegverzakking

Verkeersbord C3

Op dinsdag 21 februari werd een verzakking van het wegdek vastgesteld in de Kerkstraat ter hoogte van de kruising met de Leuvensesteenweg. Om ongevallen te vermijden werd de straat afgesloten voor alle verkeer en dit tot tenminste het einde van deze week. Een verzakking van de riolering is de oorzaak. De gemeentelijke uitvoeringsdiensten zijn meteen begonnen met herstellingswerkzaamheden, waarna ook het wegdek opnieuw zal moeten worden aangelegd. Er wordt een wegomlegging voorzien via het Dr. V. De Walsplein. Gelieve de signalisatie te respecteren.

Tijdelijk verbod op de verkoop en het gebruik van alcoholische dranken tijdens de Infinityfuif

Bord met tekst 'Zone alcoholverbod'

Op zaterdag 25 februari 2017 zal tijdens de Infinityfuif te Kortenberg tussen 19 en 8 u. ’s morgens (zondag 26 februari) een verbod worden ingesteld om alcoholhoudende dranken (gedistilleerde of gegiste dranken al dan niet in gemixte vorm) te verkopen, aan te bieden, zelfs kosteloos, en te verbruiken op de openbare weg/ruimte in de volgende perimeter: het gebied omsloten door de straten – straten inbegrepen – Camiel Schuermanslaan, Beekstraat, Wipstraat, Kloosterstraat, de volledige parking van Berkenhof, Brouwerijstraat, het Dewals- en het Craenenplein, Kerkstraat, Karterstraat, Minneveldstraat, Kiewitstraat, Mispelarenstraat, Florenbeemd, Vogelenzangstraat (tot aan het kruispunt met de Camiel Schuermanslaan), Groenstraat, Wijngaardstraat, Colombastraat, Abdijstraat , op de Colombasite zelf en op de site van de Abdij (met uitsluiting van de festivalperimeter zelf en uitgezonderd vergunde horecazaken en door het schepencollege goedgekeurde evenementen). Het bezit van geopende recipiënten die alcoholhoudende dranken bevatten, wordt gelijkgesteld met het gebruik ervan. Deze maatregel zal kenbaar gemaakt worden aan het begin van deze perimeter. Overtredingen worden gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie.

Inschrijven nieuwsbrieven